Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3686074
 07/04/20  Tin tức nhà trường  29
Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ v/v cách ly toàn xã hội từ ngày 01/4 đến 15/4/2020 và Công văn số 319 của Sở GD&ĐT v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Lạng Giang ...
 09/03/20  Tin tức nhà trường  193
Ngày 09/03/2020 Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thôn, đoàn Thanh niên xã  đã đến chung tay dọn vệ sinh và tặng xà phòng rửa tay cho học sinh trường Mầm non Đại Lâm.