Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3686074
 08/11/17  Chương trình tuần  127
Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2017 gia đình em Vi Thị Trang - học sinh lớp 5D Trường TH Quang Thịnh không may bị hỏa hoạn, khiến toàn bộ đồ dùng của gia đình bị thiêu dụi hoàn toàn. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Trường Tiểu học Quang Thịnh đã phát động phong trào quyên góp ủng ...